COŚ DLA UCZNIÓWW okresie od września do grudnia 2007 roku realizowano program "KREUJĘ SIEBIE I OTOCZENIE POPRZEZ KONTAKT ZE SZTUKĄ".Głównym celem stało się rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień artystycznych młodzieży mającej ograniczony dostęp do różnych form zajęć o profilu artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z rodzin o niskich dochodach, wykazujących problemy wychowawcze, pochodzących z terenów wiejskich.

SzOK

Wolontariuszki w czasie pracyW okresie wakacji uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżowie, którzy zakwalifikowali się do programu ”WAKACJE NA BASENIE”, brali udział w zajęciach na krytej pływalni „Otylia”. Uczestnicząc w treningach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów mieli mozliwość w trakcie wakacji poprawić swoje umiejętności pływania.

Wniosek aplikacyjny wziął udział w konkursie o dofinansowanie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dotacja przyznana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pokryła 70% kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Beneficjentem programu był Powiat Strzyżowski, a realizatorem - Zespół Szkół w Strzyżowie.

Głównym celem programu ”WAKACJE NA BASENIE” stało się wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie nauki pływania młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Strzyżowie, mającej ograniczony dostęp do zajęć na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z rodzin o niskich dochodach, wykazujących problemy w nauce i pochodzących z terenów wiejskich.

Zajęcia odbywały się w okresie wakacyjnym trzy razy w tygodniu - bezpłatnie. Skorzystało z nich kilkudziesięciu uczniów.

SzOK SzOK

Realizacja programu WAKACJE NA BASENIE