powrót


LIST MOTYWACYJNYDokument ten powinien wywrzeć dobre pierwsze wrażenie i wzbudzić zainteresowanie rekrutującego oraz skłonić go do rozpatrzenia kandydatury.

Powinien być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania o ile pracodawca nie zaznaczy, że wymaga, aby był napisany odręcznie.

Należy pamiętać, aby złożyć na liście swój podpis i aby skierować go do konkretnej osoby.

„Pisz nie to, czego Spodziewasz się po firmie, ale jak Ty Możesz się jej przydać”.