powrót


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PROCESU REKRUTACJI?o Dowiedz się jak najwięcej o firmie, w której chcesz się ubiegać o stanowisko.

o Zrób listę wymagań firmy wobec potencjalnego kandydata.

o Zastanów się, co możesz zaoferować firmie, ubiegając się o dane stanowisko.

o Przygotuj dokumenty aplikacyjne, czyli: CV ( Curriculum vitae) i list motywacyjny.