powrót


CURRICULUM VITAECzyli życiorys zawodowy. Jest to aktualne i zwięzłe sprawozdanie z dotychczasowego życia. Jest to „wizytówka”, która pozwala czytającemu na wytworzenie pozytywnego obrazu kandydata.

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru pisania CV.

Wszystko zależy od inwencji twórczej, która mieści się jednak w kanonach sztuki pisania CV i od tego do kogo piszemy i w jakim celu.W CV powinny się znaleźć następujące informacje:

- Dane personalne,

- Wykształcenie,

- Doświadczenie zawodowe,

- Kwalifikacje,

- Dotychczasowe osiągnięcia,

- Zainteresowania,

- Referencje.Pod tekstem CV powinna znaleźć się klauzula:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)".EUROPEJSKIE CV - europass

INSTRUKCJA DO: europass