Szkolny Ośrodek Kariery działa od grudnia 2003 r.
Służy wszystkim uczniom, absolwentom Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz uczniom ostatnich klas gimnazjum. Powstał on dzięki staraniom dyrekcji i pracowników naszej szkoły.

SzOK SzOK

Polska młodzież staje obecnie przed koniecznością, a jednocześnie szansą bardziej samodzielnego projektowania własnego życia, niż to było udziałem jej rodziców. Podejmowanie decyzji zawodowych oraz poszukiwanie pracy wymaga od młodego człowieka rozwoju postaw i kompetencji. Szkolny Doradca Zawodowy ma pomóc w przygotowaniu uczniów szkół średnich do podjęcia roli zawodowej i świadomego kierowania swoją karierą, wspierania młodzieży przy wyborze ścieżek edukacyjnych.

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy.

SzOK SzOK

Cele SzOK-u:

• kształcenie umiejętności:

- rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,

- planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,

- prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,

- przygotowania dokumentów związanych z pracą, prezentowania się na rynku pracy,

• kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

• pomoc w poznawaniu reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.SzOK dysponuje:

- informatorami o zawodach,

- informatorami o wyższych uczelniach,

- informacjami na temat kształcenia za granicą,

- opisami zawodów,

- informacjami o lokalnym rynku pracy,

- testami badającymi predyspozycje zawodowe,

- informacjami o możliwych ścieżkach kształcenia.Szkolny Ośrodek Kariery otwarty jest codziennie.

SzOK SzOK

Opiekunem Szkolnego Ośrodka Kariery jest DORADCA ZAWODOWY REGINA PELCZAR